Generalforsamling

 

Over Jerstal Vandværk afholder ordinær generalforsamling
Fredag den 10. september 2021 kl. 19.00
i kantinen ved hallen på Over Jerstal Skole
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære
Generalforsamling skal sendes til
Kjeld Greve, Abkærvej 22, Over Jerstal, 6500 Vojen
eller pr. mail: fam-greve@privat.dk
senest den 25. august 2021

    Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020
    til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget 2021 til godkendelse
  5. Forelæggelse af takstblad for 2022 til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er:
Allan Hansen
Kjeld Greve

På valg som suppleant til bestyrelsen er

Allan Nørfjand
Andy Sørensen
Valg af revisorer og revisorsuppleanter

På valg som revisor er:
Niels Schulz
Jesper Arendrup

På valg som revisorsuppleant er:
Jens Schulz
John Holm
Eventuelt
Af hensyn til arrangementets tilrettelæggelse bedes tilmelding
foretaget senest den 5. september 2021 til Kjeld Greve på
telefon 28297817 eller mail:  fam-greve@privat.dk
Bestyrelsen for Over Jerstal VandværkHjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk