Vandmåler


Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. 

Spørgsmål til opsætning  kan rettes til

Anton Andersen Hovedgaden Øst 6 Over Jerstal 6500 Vojens tlf. nr. 20583627
Email: aka@aka-service.dk
 
Aflæsning af vandmåler
Hver ejendoms måler skal aflæses minimum 1 gang årlig

Selve aflæsning sker automatisk da alle andelshsvere i vores forsyningsområde er overgået til fjernaflæsning.


 


Aflæsning af vandmåler

Aflæsning

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt
Betaling sker i hvert kvatal
Selve aflæsning sker automatisk da alle andelshsvere i vores forsyningsområde er overgået til fjernaflæsning.

Spørgsmål vedr. aflæsning bedes rettet til bestyrelsen


Aflæsning i.f.m. flytning.
Vandværket modtager gerne Deres aflæsning samt oplysning om ny ejers navn m.v., men vandværket foretager dog ikke regulering mellem ny og gammel ejer, idet betaling af vandbidrag foregår til Provas, Haderslev Forsyningsservice som anført nedenfor.
Regulering mellem ny og gammel ejer skal foretages via refusionsopgørelsen.

Betaling
Betaling af vandbidrag foregår via Provas, Haderslev Forsyningsservice A/S, som udsender opkrævningen. Betaling sker 4 gange årligt


Instaliationvejledning af HYDRUS DA vandur


Chek hanen før måleren

 

Check hanen før måleren
Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.


Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

 

Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for disse mål.

 

Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til.


Denne hjemmeside er lavet af Gunnar Hansen

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk