Vandkvalitet

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 2 boringer spredt i kommunen, hvorfra der kan indvindes vand.

Vandværket kan producere 1000 m3 pr. døgn.

Der er ca. 550 husstande tilsluttet.

Vandværket indvinder pr. døgn i gennemsnit ca. 200 m3 vand.

Forklaring om de enkelte boringer følger herunder.


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


Normal kontrol på vandværket
Udvidet kontrol på vandværket
Kontrol med uorganiske sporstoffer
Kontrol med organiske mikro forureninger og
Begrænset kontrol


VandanalyseSådan læses en vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.

 

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.


Denne hjemmeside er lavet af Gunnar Hansen

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk